Menangkap Burung yang Lepas – Sudahkah pernah Sobat merasakan pengalaman mengenai burung terlepas dari kandangnya? Apabila pernah, bagaimanakah lanjutannya? Apakah burungnya terlepas tak kembali lagi, atau burungnya lenyap tak tahu […]